Visie/missie

Bewoner

Eigen levensverhaal

Warme thuis

Open huis

Naasten

Eerbied

Respect

Centraal

Empathische benadering

Netwerk

Team

Ritme

Autonomie

Afstemmen

Leven

WZC Witte Meren streeft ernaar een open huis te zijn waar mensen zich welkom weten. Wij willen een warme thuis zijn, waar het goed is om te wonen en te leven omringd door hulpverleners en naasten die zorgzaam aanwezig zijn.
Als uniek persoon staat de bewoner centraal. Zijn lichamelijke, psychische, sociale en spirituele noden vanuit zijn eigen levensverhaal en belevingswereld zijn onze zorg. We trachten onze zorg af te stemmen op het ritme van onze bewoners.

We hebben respect en eerbied voor zijn autonomie, door zijn zelfredzaamheid te stimuleren en zijn zelfbeslissingsrecht te ondersteunen. Tegelijkertijd respecteren we zijn betrokkenheid in zijn sociaal netwerk (familie, vrienden, buren en verdere relaties).
Bovenstaande wordt gedragen door een multidisciplinair team in samenwerking met gespecialiseerde werkgroepen.
Met een empathische benadering, innovatieve projecten en ideeën streven wij naar een optimale verzorging.