1
1

wzc Witte Meren: Ambassadeur Inclusieve Onderneming

Woonzorgcentrum Witte Meren heeft een duidelijke doelstelling, namelijk deel uitmaken van de maatschappij. “Maar daarvoor moet je de maatschappij ook binnenlaten”, zegt directeur Jan Smolders. Daarom zet het woonzorgcentrum de deuren open voor de multiculturele samenleving, om zo de drempels tot de arbeidsmarkt te verlagen. 

Om een kwalitatieve zorg- en dienstverlening aan te kunnen bieden, zijn voor WZC Witte Meren twee elementen cruciaal: de zorgvrager en de zorgverlener. Voor beiden geldt het motto “de juiste persoon op het juiste moment, op de juiste plaats”. Om op de noden, verwachtingen en vragen van de zorgvrager in te kunnen spelen, is een grote diversiteit aan kennis en kunde nodig. Deze knowhow kan door een multidisciplinair team aangeboden worden, over de grenzen van disciplines, diploma’s en afdelingen heen.

Ontdek hier het verhaal van ons woonzorgcentrum


Beste bezoeker,

Bewoners, medewerkers en vrijwilligers van WZC Witte Meren heten u van harte welkom op onze website.

Als woonzorgcentrum wensen we een warme en huiselijke omgeving te bieden aan alle bewoners en gebruikers. We streven er naar om een open huis te zijn waar mensen zich welkom voelen. Als uniek persoon staat de bewoner centraal. Zijn lichamelijke, psychische, sociale en spirituele noden vanuit zijn eigen levensverhaal en belevingswereld zijn onze zorg. Vanuit deze visie wordt er gewerkt om kwaliteitsvolle begeleiding en zorg op maat aan te bieden.

Enerzijds wensen we een antwoord te bieden op de vraag van de zorgbehoevende oudere naar een aangepaste woonomgeving.
Anderzijds voelen we vanuit de ondersteunende diensten in de thuiszorg een stijgende vraag naar meer tijdelijk verblijf in een aangepaste omgeving. Het centrum voor kortverblijf en het centrum voor dagverzorging bieden hierop een antwoord.

We trachten onze zorg af te stemmen op het ritme van onze bewoners.
We hebben respect en eerbied voor zijn autonomie, door zijn zelfredzaamheid te stimuleren en zijn zelfbeslissingsrecht te ondersteunen. Tegelijkertijd respecteren we zijn betrokkenheid in zijn sociaal netwerk (familie, vrienden, buren en verdere relaties).

Bovenstaande wordt gedragen door een multidisciplinair team in samenwerking met gespecialiseerde werkgroepen. Met een empathische benadering, innovatieve projecten en ideeën streven wij naar een optimale verzorging.

Hebben wij uw interesse gewekt?
Dan nodigen wij u graag uit een bezoek te brengen aan onze website om zo de mogelijkheden te ontdekken die WZC Witte Meren u te bieden heeft.

Om u nog meer van dienst te zijn, wordt de website regelmatig vernieuwd en aangevuld.
Wij wensen u alvast een prettige kennismaking met ons woonzorgcentrum en een aangenaam virtueel bezoek.