Vrijwilligers

Waarom vrijwilligerswerk?
Vrijwilligerswerk geeft je de kans om op een waardevolle en verrijkende manier je vrije tijd te  besteden. Je ontmoet nieuwe mensen, doet nieuwe ervaringen op, je bent actief bezig en het vrijwilligerswerk geeft dikwijls ook structuur aan je vrije tijd.

We geloven dat vrijwilligers een grote meerwaarde zijn. Door de ondersteuning en hulp bij allerlei activiteiten en dienstverlening kan de vrijwilliger erg veel betekenen. De bewoners krijgen een extra helpende hand en luisterend oor. Onze professionele krachten krijgen ondersteuning bij hun diverse taken en de vrijwilligers zelf hebben de kans om aan de slag te gaan binnen een dynamische en veelzijdige sociale organisatie.

De meerwaarde van vrijwilligers moet rechtstreeks voor de bewoners zijn. Dit betekent dat vrijwilligers geen vervangend werk mogen doen van personeel, enkel aanvullend. Alleen de méérwaarde kadert binnen onze algemene visie.

Wie mag vrijwilligerswerk doen?

 • Werknemers in wachttijd, mensen met beroepsziekte of na een arbeidsongeval, gepensioneerden of zelfstandigen kunnen allen vrijwilligerswerk verrichten door een vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen in WZC Witte Meren.
 • Ben je deeltijds werkloos, in loopbaanonderbreking of op brugpensioen, dan heb je toelating nodig van de RVA.
 • Arbeidsongeschikten hebben een toelating van hun adviserend geneesheer nodig.
 • Mensen met een leefloon als ze hiervoor de toelating hebben van hun maatschappelijk werker.

Vrijwilligerswerk in WZC Witte Meren
De volgende opsomming is een verzameling van taken in het reeds bestaande aanbod. De vrijwilliger kan hieruit een keuze maken naargelang zijn/haar interesses of eventueel nieuwe suggesties doen.

 • Cafetaria: bediening aan de toog, een pintje, tas koffie of stuk taart aanbieden en zo ook tijd maken voor de bewoners of bezoekers.
 • Begeleiding van bewoners bij uitstappen.
 • Begeleiding en ondersteuning van activiteiten en animatie: zitdansen, kaarten, optredens, dansnamiddagen, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van bijvoorbeeld een feestnamiddag, zangmoment, bewegingsactiviteit, knutselwerk, naaien, spelnamiddag, het klaarzetten en/ of opruimen van zalen, pannenkoeken bakken en/of verkopen, kassa doen, petanque, film, gezelschapsspelen…
 • Wekelijkse wandelingen op maandag van juni tot en met oktober
 • Hondentherapie
 • Contactkoor: ons intern zangkoor dat maandelijks samenkomt.
 • Kledij herstellen
 • Hobby: handwerk ondersteunen (2e & 4e week van de maand)
 • Kienen: wekelijkse kienavond ondersteunen (donderdagavond)
 • Meewerken aan thema- of seizoensversiering.
 • Ondersteuning bij levensbeschouwelijke activiteiten: vervoer van bewoners van en naar de viering, bijwonen en ondersteunen van de vieringen, …
 • Bewoners bezoeken en invullen van kleine individuele noden: een praatje maken, gezelschap bieden, boodschappen doen, voorlezen van de krant, samen een wandelingetje maken, een pintje gaan drinken
 • Wekelijks marktbezoek
 • Bibliotheek: uitlenen van boeken aan de bewoners via een rondgang met boekenkar op de afdelingen
 • Organiseren van en/of helpen bij sfeerkoken: pannenkoeken/wafels bakken, ijskraam, borrelnamiddag,…
 • Brillen poetsen, schoenen poetsen, rolstoelen schoonmaken

Hoe verloopt het vrijwilligerswerk?
Als je ons laat weten dat je interesse hebt in vrijwilligerswerk, dan nodigen onze coördinatoren je graag uit voor een gesprek. Zij luisteren naar je verwachtingen en kunnen je meer informatie geven over alle aspecten van het vrijwilligerswerk en kunnen samen met jou kijken welk vrijwilligerswerk bij je past.
Ben je klaar voor een engagement dan zullen onze coördinatoren een afspraak regelen met de mensen op de werkvloer zodat je zo snel mogelijk kan beginnen. Vooraleer je effectief als vrijwilliger aan de slag kan, vragen we je om onze vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen. Dit is een belangrijk document omdat het aangeeft dat jij als vrijwilliger bij ons aan de slag bent en het zorgt er ook voor dat je verzekerd bent.

Praktische zaken kan je op de werkvloer bespreken. Heb je administratieve vragen, dan kan je altijd bij onze coördinatoren terecht.
Uiteraard is het steeds mogelijk om je taken van vrijwilligerswerk te wijzigen. Aarzel niet om dit te bespreken met onze coördinatoren.
We kijken ernaar uit om je als vrijwilliger bij WZC Witte Meren te kunnen verwelkomen.
Aarzel dus niet en maak een verschil!

Hoe kan je ons bereiken?
Met al je vragen over vrijwilligerswerk kan je terecht bij onze coördinatoren.

014/31.58.61
ergo@wzcwittemeren.be

Onze medewerkers zijn te bereiken tijdens de volgende openingsuren:
Van maandag tot vrijdag: 8u00 – 12u30 en 13u00 – 16u00
Uitgezonderd op feestdagen.