Vrijwilligers

Waarom vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk geeft je de kans om op een waardevolle en verrijkende manier je vrije tijd te besteden. Je ontmoet nieuwe mensen, doet nieuwe ervaringen op, je bent actief bezig en geeft dikwijls ook structuur aan je vrije tijd.

Vrijwilligers zijn een grote meerwaarde binnen de werking van WZC Witte Meren. Door de ondersteuning en hulp bij allerlei activiteiten en dienstverlening kan de vrijwilliger zeer betekenisvol zijn. De bewoners krijgen een extra helpende hand en luisterend oor. Onze professionele krachten krijgen ondersteuning bij hun diverse taken en de vrijwilligers zelf hebben de kans om aan de slag te gaan binnen een dynamische, veelzijdige en sociale organisatie.

De meerwaarde van vrijwilligers moet rechtstreeks voor de bewoners zijn. Dit betekent dat vrijwilligers geen vervangend werk mogen doen van personeel, enkel aanvullend.

Wie mag vrijwilligerswerk doen?

Jongeren mogen vrijwilligerswerk doen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 16 jaar bereiken. Een maximum leeftijd is er niet, wel wordt er rekening gehouden met de mentale en fysieke mogelijkheden.

Voor mensen in bepaalde omstandigheden zijn extra formaliteiten noodzakelijk voordat ze als vrijwilliger aan de slag kunnen gaan. Hieronder kan je een overzicht vinden van de formaliteiten die je nodig hebt alvorens als vrijwilliger te kunnen starten.

 

Soort vrijwilliger   Formaliteit
Werknemers Geen
Onderwijspersoneel, ook met statuut van terbeschikkinggestelde Geen
Werklozen Meldingsplicht RVA
Bruggepensioneerden Meldingsplicht RVA
Mensen in loopbaanonderbreking Meldingsplicht RVA
Mensen die deeltijds werkloos zijn Meldingsplicht RVA
Mensen in wachttijd Geen
Arbeidsongeschikt: uitkering via het ziekenfonds Toelating adviserend geneesheer
Mensen met beroepsziekte/na arbeidsongeval Geen
Mensen met een leefloon Vraag toestemming maatschappelijk werker
Gepensioneerden Geen
Jongeren Geen
Zelfstandigen Geen
Zelfstandigen op invaliditeit Toelating adviserend geneesheer

Hoe verloopt het vrijwilligerswerk?

Als je ons laat weten dat je interesse hebt in vrijwilligerswerk, dan nodigen onze coördinatoren je graag uit voor een gesprek. Zij luisteren naar je verwachtingen, kunnen je meer informatie geven over alle aspecten van het vrijwilligerswerk en kunnen samen met jou bekijken welk vrijwilligerswerk het best bij je past of aanleunt bij je interesses.

Ben je klaar voor een engagement dan zullen onze coördinatoren een afspraak regelen met de mensen op de werkvloer zodat je zo snel mogelijk kan beginnen. Vooraleer je effectief als vrijwilliger aan de slag kan, vragen we je om onze vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen. Dit is een belangrijk document omdat het aangeeft dat jij als vrijwilliger bij ons aan de slag bent. Hier staan wederzijdse afspraken in genoteerd en het zorgt er voor dat je verzekerd bent. Uiteraard is het steeds mogelijk om je taken van vrijwilligerswerk te wijzigen. Aarzel niet om dit te bespreken met onze coördinatoren.

Beide partijen kunnen te allen tijde een einde maken aan de samenwerking, en dit door mondelinge mededeling.
We kijken ernaar uit om je als vrijwilliger bij WZC Witte Meren te kunnen verwelkomen.
Aarzel dus niet en maak mee een verschil!

Vrijwilligersaanbod in WZC Witte Meren

Onderstaande opsomming is een verzameling van taken in het reeds bestaande aanbod. De vrijwilliger kan hieruit een keuze maken naargelang zijn/haar interesses of eventueel nieuwe suggesties doen.

 • Cafetaria: bediening aan de toog
 • Begeleiding van bewoners bij uitstappen
 • Begeleiding en ondersteuning van activiteiten en animatie: zitdansen, kaarten, optredens, dansnamiddagen, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van bijvoorbeeld een feestnamiddag, zangmoment, bewegingsactiviteit, knutselwerk, naaien, spelnamiddag, het klaarzetten en/ of opruimen van zalen, pannenkoeken bakken en/of verkopen, kassa doen, petanque, film, gezelschapsspelen…
 • Wekelijkse wandelingen op maandag van juni tot en met oktober
 • Hondentherapie
 • Contactkoor: ons intern zangkoor dat maandelijks samenkomt
 • Kledij herstellen
 • Hobby & haakwerk: handwerk ondersteunen
 • Kienen: wekelijkse kien ondersteunen
 • Meewerken aan thema- of seizoensversiering
 • Decoteam: aankleding lobbyruimte en cafetaria
 • Ondersteuning bij levensbeschouwelijke activiteiten: vervoer van bewoners van en naar de viering, bijwonen en ondersteunen van de vieringen,…
 • Bewoners bezoeken en invullen van kleine individuele noden: een praatje maken, gezelschap bieden, boodschappen doen, voorlezen van de krant, samen een wandelingetje maken, een pintje gaan drinken
 • Wekelijks marktbezoek
 • Bibliotheek: uitlenen van boeken aan de bewoners via een rondgang met boekenkar op de afdelingen
 • Organiseren van en/of helpen bij sfeerkoken: pannenkoeken/wafels bakken, ijskraam, borrelnamiddag,…
 • Brillen poetsen, schoenen poetsen, rolstoelen schoonmaken
 • Zwemmen in zwembad Vita den Uyt
 • Kinévervoer: bewoners van en naar de kinéruimte brengen
 • Palliatieve ondersteuning

Contact

Met al je vragen over vrijwilligerswerk kan je terecht bij onze coördinatoren.
014/31.58.61
vrijwilligers@wzcwittemeren.be

Openingsuren

Onze coördinatoren kan je bereiken van maandag t.e.m. vrijdag:
8u00 – 11u30 en 13u30 – 16u00
Uitgezonderd feestdagen