Inschrijving

De sociale dienst begeleidt en ondersteunt de bewoner en de familie bij de voorbereiding van een tijdelijke of permanente opname in WZC Witte Meren.

Aanvraag tot opname
Om een aanvraag in te dienen voor een verblijf in het centrum voor
kortverblijf of het woonzorgcentrum, dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit aanvraagformulier kunt u verkrijgen aan het onthaal van onze voorziening of kunt u downloaden via volgende link:
Inschrijvingsformulier

Voor een aanvraag voor het centrum voor kortverblijf en het woonzorgcentrum, vragen wij u ook om het medisch dossier in te vullen en een Katz-schaal te laten invullen door een (thuis)verpleegkundige of de behandelende arts. Dit om de nodige zorgen van de betrokkene na te gaan. Klik hier om dit document te downloaden.

Na ontvangst van het aanvraagformulier en de ingevulde Katz-schaal, kunnen we gevolg geven aan uw aanvraag.