Inschrijving

Het onthaal gebeurt door de administratieve of sociale dienst.
Elke aanvraag tot opname wordt individueel onderzocht, o.a. de mate van zorgbehoevendheid is een belangrijk opnamecriterium.
Indien de opname niet onmiddellijk mogelijk is, worden de gegevens van de bewoner op de wachtlijst genoteerd.
Men wordt gecontacteerd zodra er een opnamemogelijkheid is.
De mensen die gebruik willen maken van kortverblijf kunnen best onmiddellijk een afspraak maken om de data van hun verblijf vast te leggen.

Vul ter voorbereiding van uw aanvraag onderstaand inschrijvingsformulier in.
Deze dient aan het onthaal in WZC Witte Meren afgegeven te worden.