Woonzorgcentrum aanbod

1. Woonzorgcentrum RVT/ROB

WZC Witte Meren heeft een erkenning voor 136 bedden, waarvan 3 bedden kortverblijf.

  • RVT-bedden: zijn plaatsen voor de opvang van zwaar zorgbehoevende ouderen.
  • ROB-bedden: deze opvangplaatsen in een woonzorgcentrum worden door het RIZIV aangeduid met de omschrijving ‘bedden Rustoorden voor Bejaarden’ (ROB-bedden) 

2. Kortverblijf

In ons WZC zijn er 3 eenpersoonskamers voor kortverblijf voorzien.
De doelstelling van kortverblijf:

  • Een (definitieve) opname in een WZC zo lang mogelijk uitstellen
  • Een eerste kennismaking met de werking van een WZC
  • De draagkracht van de mantelzorger helpen ondersteunen

Kortverblijf biedt tijdelijke opvang en verzorging voor een zorgbehoevende oudere:

  • Wanneer de mantelzorger de zorg niet kan opnemen, bijvoorbeeld wegens hospitalisatie
  • Ter ontlasting van de mantelzorger
  • Tijdens een herstelperiode na hospitalisatie

Kortverblijf kan gedurende maximaal 90 dagen per jaar, met een limiet van 60 aaneensluitende dagen.

3. Nachthotel

Het nachthotel is een onderdeel van Pluralistisch Initiatief Nachtzorg Kempen (PINK).
De dienstverlening wordt 7 dagen op 7 aangeboden (voor mensen van het arrondissement Turnhout).
Voor de avondzorg en ochtendzorg wordt er met de thuiszorgdiensten, die reeds aan huis komen, overlegd wie welke zorg verleent.

Omwille van de verbouwingswerken aan WZC Witte Meren is het nachthotel voorlopig ‘on hold’ gezet.
Wanneer de volledige nieuwbouw klaar is zal dit terug op
gestart worden.