Voorstelling

Wij wensen een warme omgeving te bieden aan alle bewoners en gebruikers. Iedereen krijgt hier de kans om, in de mate van het mogelijke, zelfstandig beslissingen te nemen. Vanuit deze visie wordt er gewerkt om kwaliteitsvolle begeleiding en zorg op continue basis aan te bieden.

Enerzijds wensen we een antwoord te bieden op de vraag van de chronisch zorgbehoevende oudere naar een aangepaste woonomgeving: zowel de oudere met dementie als met chronische lichamelijke zorgnood passen in dit plaatje.

Anderzijds voelen we vanuit de thuiszorgondersteunende diensten een stijgende vraag naar meer tijdelijk verblijf in een aangepaste omgeving: het centrum voor kortverblijf en het dagverzorgingscentrum bieden hierop een antwoord.