Privacybeleid

Juridische informatie en privacybeleid

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.wzcwittemeren.be. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door WZC Witte Meren, Collegestraat 69, 2400 Mol, België. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, benamingen, handels- en domeinnamen, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren WZC Witte Meren of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van WZC Witte Meren de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet toegestaan gebruik van de website
U verbindt zich er o.m. toe :

  • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan WZC Witte Meren te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Persoonsgegevens
WZC Witte Meren verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@wzcwittemeren.be.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
WZC Witte Meren kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de WZC Witte Meren website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

Aansprakelijkheid van WZC Witte Meren

Informatie op de website
De informatie die op of via deze website wordt aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. WZC Witte Meren staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. WZC Witte Meren is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. WZC Witte Meren behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. WZC Witte Meren heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door WZC Witte Meren houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.