Kortverblijf

In ons WZC zijn er 3 eenpersoonskamers voor kortverblijf voorzien.

De doelstelling van kortverblijf:
– (definitieve) Opname in een WZC zo lang mogelijk uitstellen.
– Een eerste kennismaking met de werking van een WZC.
– De draagkracht van de mantelzorger helpen ondersteunen.

Kortverblijf biedt de mantelzorger (in de tijd beperkte) opvang:
– Wanneer de mantelzorger zelf tijdelijk de zorg niet kan opnemen, bijvoorbeeld wegens hospitalisatie.
– Ter ontlasting van de mantelzorger.
– Tijdens een herstelperiode na hospitalisatie.

Kortverblijf kan gedurende maximaal 90 dagen per jaar, met een limiet van 60 aaneensluitende dagen.